मोबाईल बैंकिंग

        

१. प्रयोग गर्ने प्रक्रिया

 • संस्थाले उपलब्ध गराएको आबेदन फाराम भरि मेगा ड्रिम सहकारी संस्थामा पठाउने
 • एन्ड्रोईड मोबाईलको Play Store मा गई “Mega Dream Mobile Banking” Download गर्ने
 • संस्थाबाट प्राप्त PIN Code Entry गरिसके पछी मोबाईल Application प्रयोग गर्न सकिन्छ

२.उपलब्ध सेवाहरु (Internet)

 • मोबाईल रिचार्ज गर्नसकिने
 • Mini Statement हेर्न सकिने
 • Balance Inquiry गर्न सकिने
 • Cheque Request गर्न सकिने
 • Cheque रोक्का गर्न सकिने
 • मेगा ड्रिममा भएको चल्ती खाताको रकम एक खाताबाट अर्को खातामा Transfer गर्न सकिने
 • Loan Enquiry गर्न सकिने
 • Deposit Statement हेर्न सकिने

३.रिचार्ज गर्न सकिने  (Online Top up)

 • CDMA
 • NTC
 • Ncell
 • Land Line

४.बिल तिर्न सकिने (Utility Payment)

 • Dish Home
 • Subisu Internet
 • World Link Internet
 • Vionet Internet
 • Arrownet
 • Web Surfer
 • Khanepani Bills Payment
 • Electricity Bills Payment
 • etc.

५.स्वदेशी हवाई टिकट बुक गर्न सकिने (Book Flight)

 

 

 

By | 2019-09-25T08:49:19+00:00 September 24th, 2019|Uncategorised|