Mission

” समुदायमा आधारित सहकारी सिद्दान्त अनुरुप आफ्ना सदस्यहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको बहु व्यवसाय विस्तार गरी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने “

By | 2019-10-03T08:44:32+00:00 October 3rd, 2019|Uncategorised|