Mission

” अन्तराष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तको पालना गर्दै नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सदस्यहरुको सम्बृद जीवनका लागि वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाको माध्यमबाट समुदायको पहिलो रोजाईको संस्था बनाउने “

By | 2021-07-26T10:21:14+00:00 October 3rd, 2019|Uncategorised|